[Βιβλιοκριτική] Χρύσης, Αλέξανδρος Α., Εισαγωγή στην κοινωνική φιλοσοφία του Διαφωτισμού

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.28, 2006, pages 151-155
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
151-155
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Διαφωτισμός
Notes:
Αλέξανδρος Α. Χρύσης, Εισαγωγή στην κοινωνική φιλοσοφία του Διαφωτισμού, Κριτική, Αθήνα 2002, 168 σελ.