Η «διαφώτιση» του κοινού : κινηματογραφικά επίκαιρα σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, 1961-1968

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.21, 2003, pages 70-91
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
70-91
Parallel Title:
The “illumination” of the public : cinematographic newsreel regarding Greece's relations with NATO, 1961-1968
Author:
Abstract:
Η εξέταση των ελληνο-νατοϊκών σχέσεων μέσα από τα κινηματογραφικά επίκαιρα της περιόδου 1961-1968 αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η επίσημη, εκλαϊκευμένη, κρατική προπαγάνδα αντανακλά την ελληνική κυρίαρχη αντίληψη για το nato και τον ρόλο του. Στη διετία 1961-1963 οι αναφορές στο nato είναι συχνές και «ενθουσιώδεις», το 1964 (καθώς ξεσπά νέα κρίση στο Κυπριακό) οι αναφορές περιορίζονται, το 1965 απουσιάζουν εντελώς, τα επόμενα δύο χρόνια είναι σύντομες, ενώ τα δύο πρώτα χρόνια της δικτατορίας ακόμη και δευτερεύοντα νατοϊκά ζητήματα προβάλλονται εκτενώς. Η εναλλαγή κυβερνήσεων επέφερε ελάσσονες αλλαγές στην προβολή του nato. Υπήρχαν, όμως, κάποιες αμετάβλητες σταθερές, κυρίως η θέση ότι η συμμαχία, πρωτεργάτης της ειρήνης και της ευημερίας, εγγυά- ται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Η εξέλιξη της κρατικής προπαγάνδας καταδεικνύει ότι το ΝΑΤΟ αποτέλεσε σταθερή πολιτική επιλογή όλων των πολιτικών δυνάμεων που άσκησαν εξουσία κατά τη δεκαετία του 1960.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
προπαγάνδα, Ελλάς