Κοινότητες, ήτοι δήμοι : σελίδες από τη διοικητική ιστορία της Ελλάδος

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.21, 2003, pages 156-170
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
156-170
Section Title:
Καταθέσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τοπική αυτοδιοίκηση, Ελλάς