[Βιβλιοκριτική] Λαμπίρη-Δημάκη, Ι. (επιμ.), Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα: η ολοκλήρωση της τριλογίας, 1959-2000

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.21, 2003, pages 174-177
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
174-177
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Ι. Λαμπίρη-Δημάκη (επιμ.), Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα: η ολοκλήρωση της τριλογίας, 1959-2000, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002