[Βιβλιοκριτική] Σπανού, Καλλιόπη, Διοίκηση, πολίτες και δημοκρατία

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.21, 2003, pages 177-181
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
177-181
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοκρατία, δημόσια διοίκηση, δικαιώματα του πολίτη
Notes:
Καλλιόπη Σπανού, Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, 603 σελ.