[Βιβλιοκριτική] Αρβανιτόπουλος, Κων., Αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ιδεολογικά ρεύματα; Παπασωτηρίου, Χαραλ., Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.21, 2003, pages 181-184
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
181-184
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εξωτερική πολιτική, Ηνωμένες Πολιτείες
Notes:
Κων. Αρβανιτόπουλος, Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ιδεολογικά ρεύματα, Ποιότητα, Αθήνα 2000. Χαραλ. Παπασωτηρίου, Αμερικανικό Πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική: 1945-2002, Ποιότητα, Αθήνα 2002.