[Βιβλιοκριτική] Bennet, Lance, Ειδήσεις. Η πολιτική των ψευδαισθήσεων, Edelman, Murray, Η κατασκευή του πολιτικού θεάματος

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.15, 2000, pages 155-167
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
155-167
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Lance Bennet, Ειδήσεις. Η πολιτική των ψευδαισθήσεων, Μτφρ. Β. Λιαπής - Κ. Πάρη, επιμ. Σ. Δημητριάδου, Γ. Καρακούκα, εκδ. Δρομέας, Αθήνα 1999, 394 σελ., Murray Edelman, Η κατασκευή του πολιτικού θεάματος, Μτφρ. Α. Κόρκα, Επιμέλεια-Πρόλογος Ν. Δεμερτζή, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999, 239 σελ.