«Κοινωνικότητα» και «κοινωνία αλληλεγγύης» : η περίπτωση ενός εθελοντικού σωματείου

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.32, 2008, pages 95-120
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
95-120
Parallel Title:
“Civil sociality” and “a society of solidarity” in the case of a voluntary association
Author:
Abstract:
Το κείμενο εξετάζει από ανθρωπολογική σκοπιά την περίπτωση μιας συλλογικότητας που οργανώνεται γύρω από την εθελοντική δράση. Το φαινόμενο δεν προσεγγίζεται με γνώμονα την έννοια της «κοινωνίας πολιτών», όπως συνήθως γίνεται, αλλά μέσα από την κατηγορία της κοινωνικότητας και της πολιτισμικής συγκρότησης των κοινωνικών σχέσεων. Η δε «κοινωνία πολιτών» θεωρείται μέρος του φαινομένου και όχι άξονας ανάλυσης. Αναδεικνύεται η συνάφεια ανάμεσα σε αυτές τις σύγχρονες μορφές συλλογικότητας με άλλες μορφές εξω-οικιακής κοινωνικότητας που έχουν ιστορικά παρατηρηθεί και οι οποίες εδράζονται σε ιδεολογίες ανιδιοτέλειας. Έτσι, υποστηρίζεται ότι το φαινόμενο συνιστά μετασχηματισμό πολιτισμικών σχημάτων που οργανώνουν την κοινωνικότητα και όχι ένδειξη μιας τομής που παρουσιάζεται στην κοινωνική ζωή του τόπου απ’τη δεκαετία του 1990 κι έπειτα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εθελοντισμός, κοινωνικές οργανώσεις , Ελλάς, κοινωνική ανθρωπολογία