Θάσος : ανθρώπινοι και περιβαλλοντικοί παράμετροι της πολεοδομικής δυναμικής

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; 2009, pages 51-62

Issue:
Pages:
51-62
Parallel Title:
Thasos : people and environmental parameters in city-planning
Author:
Abstract:
L’exploration archéologique conduite ces 25 dernières années dans la ville antique a modifié substantiellement notre connaissance de la topographie urbaine et de son évolution, depuis l’occupation indigène (VIIIe s. av. n. è) précédant la colonisation jusqu’à l’abandon de la ville basse après sa destruction sous le règne d’Héraclius (619 de n. è). Pour chaque époque, les fouilles ont produit des éléments nouveaux qui permettent d’identifier les principales zones fonctionnelles et leurs glissements. C’est en particulier dans la zone que nous avons explorée au pied de l’acropole qu’ont été mis au jour les éléments qui caractérisent certaines étapes de cette évolution: à l’époque archaïque installation des éléments structurants du domaine public - premier rempart, place publique, nécropole, sanctuaires; à l’époque classique et hellénistique,construction du nouveau rempart suivie de l’extension progressive de la zone monumentale.Loin donc de l’image d’un urbanisme figé avec des zones fonctionnelles mises en place dès la fondation de la cité, les recherches récentes ont au contraine mis en évidence la mobilité de certaines d’entre elles. Cette dynamique urbaine est la conséquence des rapides transformations du paysage provoquées d’abord par l’intense activité métallurgique sur le site dès le VIIIe siècle, puis par la construction du grand rempart au tout début du Ve siècle : les remblaiements naturels et les changements hydrographiques qu’ils ont provoqués ont progressivement ouvert à l’urbanisation des zones à l’origine impropres à la construction.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κλασική εποχή
Notes:
Περιέχει χάρτες και βιβλιογραφία