Η μελέτη των λατομείων μαρμάρου της Θάσου τις τελευταίες δεκαετίες

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; 2009, pages 155-167

Issue:
Pages:
155-167
Parallel Title:
The study of Thasos marble quarries during the last decades
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Θάσος
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια