Ακαδημαϊκή δεοντολογία : ναι μεν αντιγράφω από το βιβλίο σου, αλλά θα το έχεις σαν αναφορά στο έργο σου

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.97, 2007, pages 80-81

Issue:
Pages:
80-81
Section Title:
Ακαδημαϊκά
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πνευματική ιδιοκτησία