Αστικό τοπίο και λαογραφία : συνθήματα σε τοίχους της Αθήνας

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΑ, 2007, pages 255-279

Issue:
Pages:
255-279
Parallel Title:
Urban landscape and folklore : graffiti on the walls of Athens
Section Title:
Μελέτες
Author:
Abstract:
The article deals with the expression of popular opinion in the form of slogans written on the walls of Athens. The writer has gathered a sizeable collection of material from the streets of Athens, various Faculties of the University of Athens and related websites. She groups the graffiti in terms of when, where and by whom they were produced.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επιμέλεια αγγλικής μετάφρασης περιλήψεων: Δρ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Ερευνήτρια, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών, Περιέχει ηλεκτρονικές πηγές