[Βιβλιοκριτική] Paxson, Heather, Making modern mothers: ethics and family planning in urban Greece

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.98, 2007, pages 9-10

Issue:
Pages:
9-10
Section Title:
Κοινωνική ανθρωπολογία και Ελλάδα: Βιβλιογραφικές ψηφίδες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κοινωνική ανθρωπολογία, κοινωνική ηθική, Ελλάς
Notes:
Heather Paxson, Making modern mothers: ethics and family planning in urban Greece, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2004, Η βιβλιοκριτική έχει τον γενικό τίτλο "Περί ηθικής του φύλου"