Κυνήγι της τύχης και μασκαράδες στον κόσμο του βυζαντίου

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΑ, 2007, pages 411-431

Issue:
Pages:
411-431
Parallel Title:
The pursuit of fortune and carnival disguises in the byzantine world
Section Title:
Μελέτες
Abstract:
The writer, whose speciality is the history of ecclesiastical law, offers information set in the context of this discipline, on use of oracles and carnival disguises. These were favourite occupations of Byzantine society, indulged in even by the clergy.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αναψυχή, Βυζάντιο
Notes:
Διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Ιωάννη Δρακόπουλου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Σώματος Ομότιμων καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 25 Φεβρουάριου 2008. Διατηρείται, κατά το δυνατόν, η προφορική μορφή της ομιλίας. Στις υποσημειώσεις παρατίθεται το πηγαίο υλικό με τις απαραίτητες μόνο βιβλιογραφικές παραπομπές, Επιμέλεια αγγλικής μετάφρασης περιλήψεων: Δρ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Ερευνήτρια, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών