Βιαιότητες και κανονιστικές διαδικασίες

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.99, 2007, pages 56-65

Issue:
Pages:
56-65
Section Title:
Αφιέρωμα: Παιδαγωγική Freinet: Έρευνα γύρω από ένα νεωτεριστικό σχολείο στη Γαλλία
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βία
Notes:
Η Cécile Carra διδάσκει στο IUFM du Nord/Pas de Calais, CESDIP. Είναι Maître de Conférences στην κοινωνιολογία και δουλεύει πάνω σε θέματα απόκλισης και βίας στο σχολείο, Περιέχει πίνακες, σχήματα και συμπληρωματική βιβλιογραφία