Αντιμετώπιση μαθημάτων με συναισθηματικούς τραυματισμούς

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.99, 2007, pages 77-84

Issue:
Pages:
77-84
Section Title:
Αφιέρωμα: Παιδαγωγική Freinet: Έρευνα γύρω από ένα νεωτεριστικό σχολείο στη Γαλλία
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
H Anne-Marie Jovenet ανήκει στην ομάδα THÉODILE E.A. 1764, είναι Maître de Conférences. Αντικείμενα της έρευνάς της είναι: τρόποι παιδαγωγικής δουλειάς, αλλαγή σχολείου, παιδιά που υποφέρουν, παρατήρηση εκπαιδευτικών πρακτικών