[Βιβλιοκριτική] Γιώτας, Δημήτρης Συμβολή στην ιστορική έρευνα της Αττικής 1821-1833

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΑ, 2007, pages 924-925

Issue:
Pages:
924-925
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αττική
Notes:
Δημήτρης Γιώτας, Συμβολή στην ιστορική έρευνα της Αττικής 1821-1833, Αθήνα 2002 (Μενίόι-Χασιά)