[Βιβλιοκριτική] Bibliotheca scriptorum Graecorum er Romanorum. Teubneriana.

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 263-265

Issue:
Pages:
263-265
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα- Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Catulli Veronensis Liber, ed. (έκδοτης) Werner Eisenhut, Bibi. Teubneriana 1983. Σελίδες XVI- 11+119.Euripides Cyclops,ed. (εκδότης) Werner Biehì, Bibi. Teubneriana 1983. Σελίδες XX+60.Gensorini. De die Natali Liber Ad. Q. Caerellium. Accedit Anonymi Cuiusdam epitoma Diciplinarum (Fragmcntum Censorini), ed. (εκδότης) Nicolaus Sallmann, Bibl. Teubneriana 1983. Σελίδες XXXVI- 11 + 106.TriphiodorusIliiExcidium, ed. (εκδότης) Henricus Livrea, Bibi. Teubneriana 1982. Σελίδες XXVI+50.