[Βιβλιοκριτική] Weiler, Ingomar, Der Sport bei den Völkern der Alten Welt

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 267-268

Issue:
Pages:
267-268
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα = Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ingomar Weiler, Der Sport bei den Völkern der Alten Welt (Mit dem Beitrag “Sport bei den Naturvölkern” von Christoph Ulf), Darmstadt 1981 (Wissensch. Buchgesellschaft). Σελίδες XVIII+ 305.