[Βιβλιοκριτική] Alexiou, Margret. Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΑ, 2007, pages 952-954

Issue:
Pages:
952-954
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Margret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση. Επιμέλεια αναθεώρησης / μετάφραση Δημήτρης Ν. Γιατρόμανωλάκης / Παναγιώτης Α. Ροϊλός, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002, σελ. X11+453, 7 πίν., ISBN 960-250-236-3