[Βιβλιοκριτική] Sakalides, Georgios, Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der zeit Bayezid II. und Selim I

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Μ, 2004, pages 943-944

Issue:
Pages:
943-944
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς, Τουρκία
Notes:
Georgios Sakalides, Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II. und Selim I. Kritische Edition und wissenschaftlicher Kommentar. Thessaloniki, Institute for Balkan Studies 1995 (IMXA 263), σελ. 152, χάρτες, εικ., English summary, ελληνική περίληψη, ISBN 960-7387-08-2.