[Βιβλιοκριτική] Ζ' επιστημονική συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Μ, 2004, pages 1016-1017

Issue:
Pages:
1016-1017
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ζ' Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, Κορωπί 1998, σελ. 517, πολλές εικ. και σκίτσα.