[Βιβλιοκριτική] Elsie, Robert, A dictionary of Albanian religion, mythology, and folk culture

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Μ, 2004, pages 1050-1060

Issue:
Pages:
1050-1060
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αλβανία
Notes:
Robert Elsie, A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture. London: Hurst & Company 2001, σελ. XIII, 357, 1 χάρτης. ISBN 1-85065-570-7.