[Βιβλιοκριτική] Riedl, Helmut; Weingartner, Herbert (eds.), Beiträge zur Landeskunde von Griechenland VI, Salzburg, Institut für Geographie der Univ. Salzburg 1998 (Salzburger Geographische Arbeiten, τόμ. 33 / Salzburger Beiträge zur Geographie des mediterranen Raums, τόμ. 16)

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΘ, 1998, pages 510-512

Issue:
Pages:
510-512
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Comptes-rendus
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Helmut Riedl / Herbert Weingartner (eds.), Beiträge zur Landeskunde von Griechenland VI, Salzburg, Institut für Geographie der Univ. Salzburg 1998 (Salzburger Geographische Arbeiten, τόμ. 33 / Salzburger Beiträge zur Geographie des mediterranen Raums, τόμ. 16), σελ. 245 (4o), εικόνες, χάρτες