[Βιβλιοκριτική] Holzapfel, Otto; Stief, Wiegand (eds.) Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, Balladen. Band 10. Herausgegeben vom Deutschen Volksliedarchiv. [Γερμανικά δημοτικά τραγούδια με τις μελωδίες τους. Παραλογές. Τόμ. 10]

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΘ, 1998, pages 535-538

Issue:
Pages:
535-538
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Comptes-rendus
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτικά τραγούδια, Γερμανία
Notes:
Otto Holzapfel / Wiegand Stief (eds.), Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, Balladen. Band 10. Herausgegeben vom Deutschen Volksliedarchiv. [Γερμανικά δημοτικά τραγούδια με τις μελωδίες τους. Παραλογές. Τόμ. 10. Έκδοση του Αρχείου Γερμανικού Δημοτικού Τραγουδιού]. Bem/Berlin etc., Peter Lang 1996, σελ. 241 (4°), μουσικές νότες, εικόνες. ISBN 3-906753-98-0