[Βιβλιοκριτική] Beitl, Klaus; Bockhorn, Olaf (eds.) Ethnologia Europaea

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΘ, 1998, pages 540-541

Issue:
Pages:
540-541
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Comptes-rendus
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ευρώπη
Notes:
Klaus Beiti - Olaf Bockhorn (eds.), Ethnologia Europaea. 5. Internationaler , Kongreß der Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) Wien, 12-16.9.1994. Plenarvorträge [Ανακοινώσεις της ολομέλειας], Wien 1995 (Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien, Band 16/11), σελ. 142