[Βιβλιοκριτική] Hansen, William, Phlegon of Tralles’ Book of Marvels

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΘ, 1998, pages 632-637

Issue:
Pages:
632-637
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Comptes-rendus
Subject:
Subject (LC):
Notes:
William Hansen, Phlegon of Tralles’ Book of Marvels, Exeter University Press, Exeter 1997