[Βιβλιοκριτική] Bennet, Gillian Alas, Poor Ghost!: Traditions of Belief in Story and Discourse

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΛΘ, 1998, pages 638-643

Issue:
Pages:
638-643
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Comptes-rendus
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Μεγάλη Βρετανία
Notes:
Gillian Bennet, Alas, Poor Ghost!: Traditions of Belief in Story and Discourse, Utah State University Press, Utah 1999