Μετά τριάντα έτη : ξαναδιαβάζοντας την αναγνωστική θεωρία του Wolfgang Iser

Part of : Δια-κείμενα ; No.4, 2002, pages 15-27

Issue:
Pages:
15-27
Section Title:
Ημερίδα: Λογοτεχνία και ανάγνωση
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάγνωση
Notes:
Ο Μίκτος Πεχλιβάνος είναι λέκτορας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε Φιλολογία στο Α.Π.Θ. και Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την παρουσία της ευρωπαϊκής παιδείας στην ελληνική κοινωνία κατά τον 18ο αι., τις θεωρίες της αναγνωστικής πρόσληψης και την ιστορία της ανάγνωσης. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του Jauß Η θεωρία της πρόσληψης (Εστία, 1995), έχει συνεπιμηληθεί τον τόμο Einführung in die Litera turwissenschaft (Metzler, 1995), έχει συνεργαστεί σε συλλογικά έργα, με πιο πρόσφατο την Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα (ΚΕΓ-ΙΜΤ, 2001). Έχει δημοσιεύσει συνεργασίες στα περιοδικά Αντί, λόγου χά- ριν, Σημείο, Σύγχρονα θέματα, Μολυβδοκονδυλοπελεκητής κλπ., Περιέχει βιβλιογραφία