Ισπανοί και Γερμανοί αναγνώστες-πρότυπο : η Ελλάδα ως μύθος και η ελληνική μυθολογία : Αφηγηματικές στρατηγικές του κειμένου στο Mujercisimas (1995) του Terenci Μοίχ και Ein Gott der Frechheit (1994) του Sten Nadolny

Part of : Δια-κείμενα ; No.4, 2002, pages 71-93

Issue:
Pages:
71-93
Section Title:
Ημερίδα: Λογοτεχνία και ανάγνωση
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάγνωση, μυθολογία, Ελλάς
Notes:
Η Elke Sturm-Τριγωνάκη είναι Λέκτορας Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε Ισπανική Φιλολογία, Πορτογαλική Γλωσσολογία και Ιστορική-Συγκριτική Γλωσσολογία στη Χαϊδεμ- βέργη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν το χώρο των διαπολιτισμικών σχέσεων της γερμανόφωνης, ισπανο-πορτογαλικής και ελληνόφωνης λογοτεχνίας., Περιέχει βιβλιογραφία