[Βιβλιοκριτική] Bolhalder Maye, Regina, Eros décadent, sexe et identité chez Rachilde

Part of : Δια-κείμενα ; No.4, 2002, pages 291-293

Issue:
Pages:
291-293
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φεμινισμός, ισότητα των φύλων
Notes:
Regina Bolhalder Maye, Eros décadent, Sexe et identité chez Rachilde, Paris, Honoré Champion, 2002, p. 208, ISBN: 2-7453-0671-5.