[Βιβλιοκριτική] Trocan, Lelia, Du "roman modèle"... au modèle du roman baroque

Part of : Δια-κείμενα ; No.4, 2002, pages 293-295

Issue:
Pages:
293-295
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μπαρόκ λογοτεχνία
Notes:
Lelia Trocan, Du "roman modèle"... au modèle du roman baroque. Craiova, Scrisul Românesc, 2001, 237 p. ISBN 973-38-0312-X