[Βιβλιοκριτική] Γραμματάς, Θόδωρος, Το ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και προτωτοτυπία

Part of : Δια-κείμενα ; No.4, 2002, pages 304-308

Issue:
Pages:
304-308
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θόδωρος Γράμματάς, Το Ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και προτωτοτυπία. Αθήνα, Εξάντας, 2002. Τόμος Α': «Ιστορικό πλαίσιο», 413 σ. Τόμος Β': «Εθνικές ιδιαιτερότητες και όψεις της πρωτοτυπίας» 447 σ. ISBN των δύο τόμων: 960-256-50-14.