[Βιβλιοκριτική] Σταμούλης, Χρυσόστομος, H γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία

Part of : Δια-κείμενα ; No.11, 2009, pages 346-349

Issue:
Pages:
346-349
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Χρυσόστομος Σταμούλης, H γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, Αθήνα, Ίνδικτος, 2008, σ. 280, ISBN: 976-960-518-355-4.