Ο «Ιταλός» Μολιέρος

Part of : Δια-κείμενα ; No.7, 2005, pages 285-302

Issue:
Pages:
285-302
Section Title:
Δια-κειμενικά
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κωμωδία, ιταλική λογοτεχνία
Notes:
Ο Ιωάννης Τσόλκας σπούδασε ιταλική φιλολογία στο Α.Π.Θ. και σήμερα είναι Λέκτορας στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει κυρίως την Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας. Διετέλεσε επί οκταετία, Διευθυντής της Dante Alighieri. Σήμερα είναι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του πανεπιστημιακού οργανισμού C.E.U.R. (Centro Europeo Universitario e di Ricerca) και μέλος της Accademia Intemazionale di Propaganda Culturale, έχοντας δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σχετικά με την ιταλική και ελληνική φιλολογία.