Διδακτική και συγκριτική γραμματολογία : σημεία σύγκλισης και εφαρμογή στην ποιητική παραγωγή των Εγγονόπουλου και Ζουβ

Part of : Δια-κείμενα ; No.7, 2005, pages 303-320

Issue:
Pages:
303-320
Section Title:
Δια-κειμενικά
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο Συμεών Δεγερμεντζίδης σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και ασχολείται με τις σχέσεις του ορφικού μύθου και της Λογοτεχνίας, τη Θεωρία της Λογοτεχνίας, τη Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς και τις σχέσεις Σημειωτικής και επικοινωνίας. Δίδαξε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Παν/μιου Κρήτης, στο Department of Modern Greek Literature - University of Istanbul και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας. Στο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγονται μελέτες και άρθρα Διδακτικής, Συγκριτικής Γραμματολογίας και Σημειωτικής., Περιέχει βιβλιογραφία