Φωτογραφία και λογοτεχνία : από την εικονογράφηση στη διακειμενική ανάγνωση

Part of : Δια-κείμενα ; No.3, 2001, pages 47-71

Issue:
Pages:
47-71
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
καλλιτεχνική φωτογραφία