Παράκτιος οικισμός της κλασικής εποχής στην ανατολική Αιγιαλεία

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.40-41, 2007, pages 41-60

Issue:
Pages:
41-60
Parallel Title:
Coastal settlement of the classical period in east Aigialeia
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
In 2006, the remains of two houses dating from the 4th c. BC were located and excavated by the VI Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in the settlement of modern Aigeira, a short distance from the sea to the west of the mouth of the river Krios.Although the houses were only partly revealed, they have the same orientation and their outer walls are broadly parallel. They were covered by a destruction level containing intense traces of fire, indicating that theywere destroyed by some violent event. The destruction and consequent abandonment are dated to the late 4th - early 3rd c. BC, on the basis of the pottery and coins from the excavation.As the excavation data show, the two houses were most likely part of a coastal settlement that was probably the port of Aigai, a city that might have occupied a height to the north of Ambelos, just to the south-west of the new site on the coast of Aigeira.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κλασική εποχή, Αχαΐα
Notes:
Περιέχει εικόνες, σχέδια και βιβλιογραφία