Τραπεζοφόρο από την αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXVIII, No.1-6, 1990, pages 155-162

Issue:
Pages:
155-162
Parallel Title:
A table support from the ancient agora of Thessaloniki
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
This article presents a marble Attic table support found in 1992 during the excavation of the east wing of the ancient agora of Thessaloniki. The sculpture depicts Dionysos supported by a Satyr, in a group whichis not very common in Attic table supports and sarcophagi. The table support is dated stratigraphically to the second half of the 3rd c. AD.162
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αγορά, Θεσσαλονίκη
Notes:
Περιέχει εικόνες