Η (δια)κειμενικότητα ως σχόλιο στο πεζογραφικό έργο του Τάσου Αθανασιάδη : η θεωρητική θεμελίωση και το προϋπάρχον παραδειγματικό τοπίο

Part of : Δια-κείμενα ; No.8, 2006, pages 313-336

Issue:
Pages:
313-336
Section Title:
Δια-κειμενικά
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στο παρόν κείμενο γίνεται σχηματική αναφορά στην πορεία που ακολούθησε στην υπό έκδοση Διατριβή της συγγραφέως, με θέμα: Το Παρακείμενο και η ...-(Δια)κειμενικότητα ως Σχόλιο στο πεζογραφικό έργο του Τάσου Αθανασιάδη, η έρευνα της Διακειμενικότητας, τόσο ως προς το εύρος όσο και ως προς τις εσωτερικές υποδιαιρέσεις και εκλεπτύνσεις αλλά και την ίδια την κειμενική λειτουργικότητα του όρου.