[Βιβλιοκριτική] Oktapoda-Lu, E. (dir.), Francophonie et multiculturalisme dans les Balkans

Part of : Δια-κείμενα ; No.8, 2006, pages 368-373

Issue:
Pages:
368-373
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Francophonie et multiculturalisme dans les Balkans, (sous la direction d’E. Oktapoda-Lu), Paris, Publisud, 2006, 237 p., ISBN: 2-86600-984-3.