Ο Jacques Lacarrière κριτικός τέχνης : προσεγγίσεις

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 199-208

Issue:
Pages:
199-208
Section Title:
Δια-κειμενικά
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η Ειρήνη Αποστόλου είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne IV. Διδάσκει στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.