[Βιβλιοκριτική] Τσούπρου, Σταυρούλα; Αθανασιάδης, Τάσος, Με τα μάτια της γενιάς μας

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 363-364

Issue:
Pages:
363-364
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σταυρούλα Τσούπρου, Τάσος Αθανασιάδης "Με τα μάτια της γενιάς μας", Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2007, σ. 224, ISBN: 978-960-333-499-6.