[Βιβλιοκριτική] Πολυχρονιάδης, Αναστάσιος Ομ., "Προς εκκλησιασμό" της λογοτεχνίας. Πολιτισμός λόγου γραπτού στο έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 365-366

Issue:
Pages:
365-366
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ζωγραφική
Notes:
Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης, "Προς εκκλησιασμό" της λογοτεχνίας. Πολιτισμός λόγου γραπτού στο έργο του Ν. Γ. Πεντζίκη, Αθήνα, Εκδόσεις Αρμός, 2006, σ. 270, ISBN : 960-527-355-1.