[Βιβλιοκριτική] Γραμματάς, Θόδωρος (επιμ.), Διασκευές έργων του Σαίξττηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο και λογοτεχνία

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 373-375

Issue:
Pages:
373-375
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Συλλογικό, Διασκευές έργων του Σαίξττηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο και λογοτεχνία, Θόδωρος Γραμματάς (επιμ.), Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα, 2006, 254 σ., ISBN 960-89191-2-6