[Βιβλιοκριτική] Αναγνωστοπούλου, Διαμαντή, Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 375-376

Issue:
Pages:
375-376
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία, Αθήνα, Πατάκη, 2006, 401 σ., ISBN 978-960-16-2351-1