[Βιβλιοκριτική] Τσιανίκας, Μιχάλης, Καβαφικές φωτοθυμίες και άλλα κείμενα

Part of : Δια-κείμενα ; No.9, 2007, pages 384-386

Issue:
Pages:
384-386
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μιχάλης Τσιανίκας, Καβαφικές φωτοθυμίες και άλλα κείμενα, Αθήνα, Εκδ. Κανάκη, 2007, 236 σ. [ISBN: 978-960-6736-01-8]