Το βίωμα του πολέμου στην ελληνική λογοτεχνία και δημοσιογραφία : η περίπτωση των Γ. Ιωάννου και Λ. Σάσα

Part of : Δια-κείμενα ; No.5, 2003, pages 55-68

Issue:
Pages:
55-68
Section Title:
Ημερίδα: Η λογοτεχνία ως τοπογραφία της ιστορικής μνήμης
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Βύρων Πισσαλίδης: Δρ. του Τμήματος Ιταλικής του Α.Π.Θ., δίδαξε στο Δημοκρί- τειο και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και MME του Α.Π.Θ. Η διαπολιτισμικότητα και η διαπολιτιστική επικοινωνία αποτελούν τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα. Συνεργάζεται με ξένα και ελληνικά έντυπα και ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας Πρωινή της Νέας Υόρκης.