Ενθουσιασμός : ποιητικός και πολιτικός στοχασμός ως αυθόρμητη πράξη

Part of : Δια-κείμενα ; No.5, 2003, pages 219-243

Issue:
Pages:
219-243
Section Title:
Δια-κειμενικά
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ποίηση
Notes:
Το παρόν κείμενο είναι συντομευμένη μορφή μεγαλύτερου κειμένου, όπου γίνεται αναφορά εκτενέστερη στον ελληνικό Διαφωτισμό, Ρομαντισμό (Κάλβος, Σολωμός), αλλά και σε φιλοσοφικές προσεγγίσεις, όπως, π.χ., εκείνη του Ζαν Φρανσουά Λυοτάρ. Το κείμενο στην τελική του μορφή θα εκδοθεί στα Πρακτικά Συνεδρίου που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου το Δεκέμβρη του 2002., Περιέχει βιβλιογραφικές πηγές