[Βιβλιοκριτική] Τσιανίκας, Μιχάλης, το όνομα της Αμμοχώστου: μια κριτική προσέγγιση στην Αμμόχωστο Βασιλεύουσα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη

Part of : Δια-κείμενα ; No.5, 2003, pages 253-256

Issue:
Pages:
253-256
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ποίηση
Notes:
Μιχάλης Τσιανίκας, Το όνομα της Αμμοχώστου: Μια κριτική προσέγγιση στην Αμμόχωστο Βασιλεύουσα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Αθήνα, Ίνδικτος, 2003.